Spoštovane kolegice in kolegi – člani Slavističnega društva Ljubljana!

Vabim vas na redni občni zbor Slavističnega društva Ljubljana, ki bo v ponedeljek, 13. februarja, ob 15.30 na Roški 2 (sedež Srednje ekonomske šole Ljubljana), kjer ima SŠOF dislocirane učilnice, in sicer v učilnici U10R (2. nadstropje). Parkirišče ob šoli (dostop s Poljanske ceste) je zagotovljeno. Zapornica bo dvignjena.

Dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja ter dveh overiteljev
  2. Poročilo predsednice Upravnega odbora SDLJ o delu društva v letu 2016
  3. Obravnava finančnega in poslovnega poročila za leto 2016
  4. Poročilo Nadzornega odbora
  5. Predstavitev in sprejem načrta dela društva za leto 2017
  6. Podaljšanje mandata UO in NO
  7. Razno

Po statutu SDLJ je mandat Upravnega odbora in Nadzornega odbora dve leti, kar pomeni, da se sedanjima odboroma mandat izteka. Ker trenutno niso znani kandidati za nov Upravni odbor, delo društva pa mora potekati kontinuirano, saj smo pravna oseba in kot pokrajinsko društvo tudi člani Zveze slavističnih društev, je dosedanje vodstvo pripravljeno podaljšati svoj mandat, a hkrati intenzivno iskati novega predsednika oz. predsednico.
Zato Vas prosim, da čim prej predlagate novega predsednika oz. predsednico, ki si bo izbral/-a Upravni odbor. Nove, sveže sile bi društvu koristile. Predloge mi lahko že pred občnim zborom pošljite na moj elektronski naslov ali mi jih sporočite na občnem zboru in po njem.

Upam, da se vidimo na občnem zboru.

dr. Vita Žerjal Pavlin,
predsednica SDL