Člani SDL smo si 15. maja v NUK-u ob strokovnem vodstvu ogledali razstavo Beseda Božja ostane na veke. Po njej nas je vodil njen avtor izr. prof. dr. Jonatan Vinkler. Zasnovana je ob 500. obletnici začetka Luthrove verske reforme in je ena od osrednjih prireditev v okviru leta reformacije 2017 v Sloveniji. Predstavlja temeljna besedila, ki so določala miselno, tekstno in delovanjsko podobo nemškega in slovenskega protestantskega gibanja. Med njimi sta na osrednjem mestu seveda nemška Luthrova in slovenska Dalmatinova Biblija.

Žal se je vodenje začelo uro prej, kot smo bili dogovorjeni, ker je prišlo do organizacijske napake, saj je potekalo tudi za zunanje obiskovalce. To smo v SDL izvedeli zelo pozno, zaradi česar so nekateri zamudili velik del sicer obsežne in zares poznavalske razlage obdobja, njegovih miselnih pobud in praktičnih rezultatov.