Ekskurzija Po Jenkovi poti

Na toplo sončno soboto, 21. 10., smo se člani SDL podali na krajšo ekskurzijo Po Jenkovi poti. Najprej smo se ustavili ob Jenkovem spomeniku v Podreči, kjer je včasih stala njegova rojstna hiša. Tam nas je pričakal slavist in Kranjčan Miha Mohor in že smo ob njegovi pripovedi stopili v svet malega Simona Jenka, v svet, ki mu od začetka ni bil naklonjen. Spotoma smo zavili do Trbojskega jezera, nato pa pot nadaljevali ob Savi mimo Praš, kjer je Jenko živel, ko je oče po vrnitvi iz vojske podedoval majhno kmetijo, vendar je ta hiša podrta. Po ogledu cerkve na Bregu smo krenili na urejeno gozdo pot Jeprškega učitelja, na kateri so nas na naravne in kulturne znamenitosti soteske Zarice opozarjale table. Ena od njih predstavlja tudi profesorico dr. Marjo Boršnik, ki je na tem delu med Savo in Kokro, na t. i. Špiku, že pred vojno odkupila nekaj zemlje, na kateri je po vojni nastalo več lesenih hišic zanjo in za nekaj drugih literarnih zgodovinarjev. Po spletu okoliščin je bilo SDL do nedavno na tem prostoru lastnik nekaj deležev parcel in člani so lahko spoznali ta lepi kotiček Drulovke. Do spominske plošče na hišici profesorice Boršnik zaradi nestrinjanja lastnikov sicer nismo šli. Smo pa imeli zato več časa za potep po Kranju, kjer smo se na nekdanji Jenkovi ulici ustavili ob hiši, v kateri je Jenko umrl, obiskali pa še nekaj lepih kranjskih kotičkov, povezanih s kulturo. Ves čas nas je spremljala zanimiva Mohorjeva pripoved, ob kateri smo prišli na zaključno točko: v Prešernov gaj, kjer smo svečko prižgali ob nagrobnikih Prešerna in Jenka. Zaključek dneva je bil družabnost ob kosilu v bližnji gostilni Arvaj.

Ekskurzija je bila priložnost za spomin na izjemnega pesnika in čas, v katerem njegov talent ni bil zares prepoznan. Ob tem pa je bila tudi priložnost za tesnejše vezi med člani društva in drugimi, ki nas je nagovoril pesnik Sorškega polja in prostor tako blizu Ljubljane, pa vendar še poln neodkritega ara.

Vita Žerjal Pavlin, predsednica SDL

Vodeni ogled razstave o Luthru

Člani SDL smo si 15. maja v NUK-u ob strokovnem vodstvu ogledali razstavo Beseda Božja ostane na veke. Po njej nas je vodil njen avtor izr. prof. dr. Jonatan Vinkler. Zasnovana je ob 500. obletnici začetka Luthrove verske reforme in je ena od osrednjih prireditev v okviru leta reformacije 2017 v Sloveniji. Predstavlja temeljna besedila, ki so določala miselno, tekstno in delovanjsko podobo nemškega in slovenskega protestantskega gibanja. Med njimi sta na osrednjem mestu seveda nemška Luthrova in slovenska Dalmatinova Biblija.

Žal se je vodenje začelo uro prej, kot smo bili dogovorjeni, ker je prišlo do organizacijske napake, saj je potekalo tudi za zunanje obiskovalce. To smo v SDL izvedeli zelo pozno, zaradi česar so nekateri zamudili velik del sicer obsežne in zares poznavalske razlage obdobja, njegovih miselnih pobud in praktičnih rezultatov.

Ogled razstave o Tolstoju

V četrtek, 16. marca 2017, je SDL pripravilo vodeni ogled razstave o Tolstoju v Cankarjevem domu. Rusist doc. dr. Blaž Podlesnik z oddelka za slavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani je skupini petnajstih udeležencev ob razstavi pojasnjeval ključne prelomnice življenja in dela velikega ruskega pisatelja, ki je pravo umetniško vrednost dosegel takrat, ko se je moralist, tvorec tolstojanstva, umaknil psihološko pronicljivemu pisatelju, najbolj v obeh velikih romanih Vojni in mir ter Ani Karenini. Profesor Podlesnik je z živo in poznavalska razlago dodatno osmislil fotografsko gradivo razstave.

Vabilo na redni občni zbor Slavističnega društva Ljubljana

Spoštovane kolegice in kolegi – člani Slavističnega društva Ljubljana!

Vabim vas na redni občni zbor Slavističnega društva Ljubljana, ki bo v ponedeljek, 13. februarja, ob 15.30 na Roški 2 (sedež Srednje ekonomske šole Ljubljana), kjer ima SŠOF dislocirane učilnice, in sicer v učilnici U10R (2. nadstropje). Parkirišče ob šoli (dostop s Poljanske ceste) je zagotovljeno. Zapornica bo dvignjena.

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja ter dveh overiteljev
 2. Poročilo predsednice Upravnega odbora SDLJ o delu društva v letu 2016
 3. Obravnava finančnega in poslovnega poročila za leto 2016
 4. Poročilo Nadzornega odbora
 5. Predstavitev in sprejem načrta dela društva za leto 2017
 6. Podaljšanje mandata UO in NO
 7. Razno

Po statutu SDLJ je mandat Upravnega odbora in Nadzornega odbora dve leti, kar pomeni, da se sedanjima odboroma mandat izteka. Ker trenutno niso znani kandidati za nov Upravni odbor, delo društva pa mora potekati kontinuirano, saj smo pravna oseba in kot pokrajinsko društvo tudi člani Zveze slavističnih društev, je dosedanje vodstvo pripravljeno podaljšati svoj mandat, a hkrati intenzivno iskati novega predsednika oz. predsednico.
Zato Vas prosim, da čim prej predlagate novega predsednika oz. predsednico, ki si bo izbral/-a Upravni odbor. Nove, sveže sile bi društvu koristile. Predloge mi lahko že pred občnim zborom pošljite na moj elektronski naslov ali mi jih sporočite na občnem zboru in po njem.

Upam, da se vidimo na občnem zboru.

dr. Vita Žerjal Pavlin,
predsednica SDL

H koreninam (knjižnega) jezika v Posavje

V sklopu Toporišičevega leta, ki traja še do 11. oktobra 2016, se je 26 udeležencev ekskurzije Slavističnega društva Ljubljana 13. septembra napotilo v Posavje. Prva postaja je bil ogled Posavskega muzeja Brežice v tamkajšnjem gradu. Poleg znamenite Viteške dvorane in zgodovinskega pregleda Posavja od 1900 do 1991 ter vitrine, posvečene profesorju Jožetu Toporišiču, nas je že takoj na začetku ogleda pritegnila pretresljiva umetniška instalacija Mirsada Begića o grozotah vseh vojn.

Po okusnem obilnem kosilu v gostišču Kocjan v Stari vasi smo se priključili dogajanju, ki so ga pripravili v Slavističnem društvu Posavja ob odprtju jezikoslovne učne poti z naslovom Korenine jezika. Začeli smo jo v Pišecah, saj je bila prireditev del vsakoletnih Pleteršnikovih dni in si ogledali Pleteršnikovo domačijo. Pot smo nadaljevali v Krškem, kjer smo si v parku ob Osnovni šoli Jurija Dalmatina ogledali spomenik Trubarju, Bohoriču in Dalmatinu. V Mestnem muzeju Krško smo pokukali v slovenski prevod Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske in v eno od knjig njegovih bakrotiskov, v bližnji Mencingerjevi hiši pa se nismo le sprehodili po zelo lepo prenovljenem bivališču pisatelja in krškega župana Janeza Mencingerja, temveč smo s tem spoznali tudi Valvasorjevo krajše bivališče. Naslednji postanek je bil na Mostecu, rojstni vasi Jožeta Toporišiča, kjer nas je pričakala njegova svakinja Reza Toporišič, sicer tudi ljudska pesnica, kar je pokazala z deklamacijama dveh lastnih pesmi: o onesnaženi reki in o mnogoobrazni ljubezni. Ta se je kazala pri vseh organizatorjih dogodka, saj smo bili povsod deležni gostoljubja (tudi s pogostitvami v Krškem in na Mostecu, kjer se je miza šibila od najraznovrstnejših slaščic), za kar se zahvaljujemo tako Davidu Križmanu, predsedniku Slavističnega društva Posavja, kot vsem drugim, ki so sooblikovali to prireditev. Med vožnjo so se nam namreč z različnimi informacijami o praznovanju Toporišičevega leta pridružili poleg Križmana še direktorica brežiškega muzeja Alenka Černelič Krošelj, Irena Majce iz Civilne iniciative z Mosteca in Mateja Kus iz Knjižnice Krško.

Od preostalih udeležencev jezikoslovne poti, ki so se vrnili v Pišece na predstavitev zbornika, posvečenega Jožetu Toporišiču (sami smo si ga pogledali in kupili kar na Mostecu), smo se poslovili ob moščanskem (ali mošanskem, kot rečejo domačini) brodu na Savi, ki vas povezuje s Termami Čatež. Učenci Osnovne šole Jožeta Toporišiča Dobova, njihove učiteljice in ravnateljica Ivanka Baškovič, ki je Toporišičeva nečakinja, so nam prikazali didaktične igre za ozaveščanje narečja in za uvajanje neologizmov namesto prevzetih besed.

Na poti domov je bil postanek na Otočcu še zadnja ohladitev po vročem, a doživetij polnem dnevu, v katerem je Posavje zaživelo s svojo pomembno kulturno zgodovino in svojo današnjo skrbjo za ohranjanje živega spomina nanjo ter prenašanje njenih pridobitev na mlade rodove.

Poročilo pripravila predsednica SDL dr. Vita Žerjal Pavlin

Ogled razstave o literarni zgodovinarki prof. dr. Marji Boršnik

12. aprila 2016 si je nekaj članov SDL ogledalo razstavo »Prof. dr. Marja Boršnik, prva dama slovenske književnosti«, ki je bila v počastitev stodesete obletnice rojstva prof. dr. Marje Boršnik (1906−1982), dopisne članice Slovenske akademije znanosti in umetnosti, na ogled v Prešernovi dvorani SAZU. Po razstavi nas je ob izčrpnem uvodu o življenju in delu profesorice Boršnik vodila njena vnukinja dr. Eva Premk Bogataj, ki je z materjo dr. Francko Premk soavtorica razstave.

Razstava je urejena kronološko in tematsko. Razstavljeni so mnogi profesoričini podrobni zapisi in dnevniki, ki razkrivajo njeno sistematično in pozitivistično naravnanost. Številne fotografije iz vseh obdobij zasebnega in profesionalnega življenja dr. Boršnikove so pritegnile našo posebno pozornost, zlasti fotografije z druženj profesorice z njenimi takratnimi fakultetnimi asistenti, ki so kasneje postali prominentni nosilci posameznih katedr na takratni ljubljanski slavistiki. Ponovno smo uzavestili izjemen, pravzaprav pionirski prispevek dr. Marje Boršnik pri preučevanju sodobnejših slovenskih književnic.

Breda Bernetič Pal, prof.

Zapisnik občnega zbora 2016

Zapisnik občnega zbora 2016

Vabilo na redni občni zbor Slavističnega društva Ljubljana

Spoštovane kolegice in kolegi – člani Slavističnega društva Ljubljana!

Vabim vas na redni občni zbor Slavističnega društva Ljubljana, ki bo v sredo, 24. februarja, ob 16.00 v učilnici U5 Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, Gosposka ulica 18, Ljubljana.

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja
 2. Poročilo predsednice Upravnega odbora SDLJ o delu društva v letu 2015
 3. Obravnava finančnega poročila za leto 2015
 4. Poročilo nadzornega odbora
 5. Predstavitev in sprejem načrta dela društva za leto 2016
 6. Razno

Našemu preteklemu in prihodnjemu delu bomo nazdravili z vinom, ki smo ga prejeli od naših kolegov iz SD Nova Gorica ob obisku Kostanjevice (žal ga je le liter).

Po uradnem delu si bo mogoče ogledati film Moja meja, darilo Kinoateljeja Gorica, ki smo ga prejeli na obisku pri njih.

Vljudno vabljeni!

Hkrati vas vabim k plačilu članarine za leto 2016, ki je enaka kot lansko leto, to je 25 evrov oz. 12 evrov za upokojence in študente. Po Zakonu o društvih je posameznik lahko včlanjen le v pokrajinsko društvo, ki je del Zveze društev SDS. S tem je upravičen do vseh bonitet (popust na društvene revije, pri kotizaciji kongresa idr.), ki jih nudi Zveza društev SDS, saj je vsak član SDL tudi član Zveze društev SDS.

Kot veste, pa lahko ob predložitvi članske izkaznice SDL z veljavno nalepko (ki jo prejmete po plačilu članarine) koristite številne popuste (glej Popusti za člane).
Upam, da se vidimo že na občnem zboru.

dr. Vita Žerjal Pavlin,
predsednica SDL

Razstava Poljub z jezikom v NUK

28. januarja si je štirinajst slavistov oz. drugih ljubiteljev slovenske kulture v NUK ogledalo razstavo Poljub z jezikom. Na njej so bili prvič na enem mestu razstavljeni slovenski slovarji in slovnice od protestantizma do današnjega časa. Poleg novejših del so razstavili tudi dragocenejše knjižne in rokopisne izdaje, ki jih imamo redkokdaj priložnost videti ali pa jih sploh ne poznamo.

Po razstavi nas je vodil njen soavtor dr. Kozma Ahačič, ki se je z veseljem odzval na prošnjo SDL, za kar se mu zahvaljujemo. Ob pogledu na veliko število tiskanih pa tudi le rokopisnih slovnic in slovarjev smo izvedeli marsikaj zanimivega. Tudi to, da sta najnovejši slovnici slovenščine ameriški, napisani v angleščini, saj sta nastali za tamkajšnje študente slovenščine, vendar prinašata sodobne jezikoslovne poglede na naš jezik in vplivata tudi na današnje slovenske jezikoslovce. Prof. Ahačič je opozoril, da smo se Slovenci vajeni sklicevati le na eno slovnico, ostali narodi pa običajno upoštevajo več sočasnih slovnic. No, to si pri nas res težko predstavljamo.

Razstava Poljub z jezikom v NUK

Oktobrski »sprehod« po Gorici in Novi Gorici

Člani Slavističnega društva Ljubljana smo se v soboto, 17. 10. 2015, odpravili na strokovno ekskurzijo v Gorico in Novo Gorico.

Ob nekdanjem mejnem prehodu nas je pričakala vodička, sicer tudi profesorica in novinarka, gospa Erika Jazbar, ki je soavtorica razprodanega in uspešnega vodnika po Gorici (izdan je bil leta 2008). S svojim odličnim poznavanjem problematike tega prostora je bila izčrpen in neprecenljiv vir zanimivih informacij. Obiskali smo Licej Simona Gregorčiča, kjer nas je sprejel prof. Peter Černic s svojimi dijaki, Center Lojzeta Bratuža in Kulturni dom, kjer nam je delovanje te institucije predstavil gospod Igor Komel. Sprehod po mestu smo začeli na gradu, od koder smo po nekdaj polni trgovski ulici Raštelu, ki sedaj prenovljena samuje, prispeli na Travnik. Novinar Jurij Paljk nas je seznanili s Katoliško knjigarno in časnikom Novi glas, gospa Mateja Zorn pa nam je predstavila vlogo in delovanje Kinoateljeja ter nam podarila več filmov, ki so nastali v tej ustanovi. Sprehodili smo se skozi nekdanji židovski geto, mimo cerkve Svetega Ivana do Ljudskega vrta, kjer smo se ob kipu Gregorčiča ovekovečili na »gasilski« fotografiji. V prenovljenem delu Trgovskega doma, ki je Slovencev dan v upravljanje (ni pa vrnjen v last!), smo izvedeli o nekdanjem pomenu te mogočne stavbe, ki jo je zasnoval Maks Fabiani.

Po kosilu je bil čas za obisk Nove Gorice in najprej nas je po aleji slavnih mož (in ene ženske – Ljubke Šorli) na Erjavčevi cesti vodil dr. Zoran Božič. Pridružili so se nam tudi člani Slavističnega društva Nova Gorica s predsednico prof. Ernesto Dejak Furlan. Novogoriški Literarni klub Govorica smo spoznali v nekdanji opekarni – Frnaži, kjer sta nas sprejeli predsednica kluba Darinka Kozinc in pesnica Vida Mokrin Pauer, ki je na svojstven način interpretirala nekaj svojih pesmi.

Zadnja postaja našega raziskovanja je bil frančiškanski samostan Kostanjevica z grobnico zadnjih predstavnikov francoske kraljevske družine Burbonov. Ogledali smo si cerkev ter knjižnico patra Stanislava Škrabca, ki zaradi svojih dragocenosti velja za kulturni in zgodovinski spomenik. Še posebej zanimiva je bila Bohoričeva slovnica Zimske urice z avtorjevim lastnoročnim posvetilom. Občudovali smo tudi zbirko burbonk, vrtnic iz 19. stoletja, po velikosti drugo v Evropi, ki so še imele po kakšen omamno dišeč cvet. Ob koncu pa so nas člani Slavističnega društva Nova Gorica pogostili z domačim pecivom, spečenim po aleksandrijskem receptu!, nekaj peciva in kavo pa je ponudil tudi kostanjeviški samostan.

Polni vtisov smo tako zaključili naš prijeten »sprehod« in se odpravili proti Ljubljani. To je bila strokovno zelo poučna ekskurzija, ki so jo vsekakor obogatili vsi, ki so se nam pridružili, in nam tako omogočili, morda do sedaj še manj znan, vpogled v ta kulturni prostor in dogajanje. Za odlično vsebinsko in organizacijsko izvedbo gre zahvala predsednici SDL dr. Viti Žerjal Pavlin v sodelovanju s Slavističnim društvom Nova Gorica.

Ljubljana, 18. 10. 2015

Betka Pohlin, podpredsednica Slavističnega društva Ljubljana

Oktobrski »sprehod« po Gorici in Novi Gorici (1) Oktobrski »sprehod« po Gorici in Novi Gorici (2) Oktobrski »sprehod« po Gorici in Novi Gorici (3) Oktobrski »sprehod« po Gorici in Novi Gorici (4) Oktobrski »sprehod« po Gorici in Novi Gorici (5) Oktobrski »sprehod« po Gorici in Novi Gorici (6) Oktobrski »sprehod« po Gorici in Novi Gorici (7) Oktobrski »sprehod« po Gorici in Novi Gorici (8) Oktobrski »sprehod« po Gorici in Novi Gorici (9) Oktobrski »sprehod« po Gorici in Novi Gorici (10) Oktobrski »sprehod« po Gorici in Novi Gorici (11) Oktobrski »sprehod« po Gorici in Novi Gorici (12) Oktobrski »sprehod« po Gorici in Novi Gorici (13) Oktobrski »sprehod« po Gorici in Novi Gorici (14) Oktobrski »sprehod« po Gorici in Novi Gorici (15) Oktobrski »sprehod« po Gorici in Novi Gorici (16)