Prispevki

Po poti Cankarjeve mladosti na Vrhniki

Po poti Cankarjeve mladosti na Vrhniki

Ob 100-letnici Cankarjeve smrti je SD Ljubljana v soboto, 5. 5. 2018, organiziralo ekskurzijo Po poti Cankarjeve mladosti na Vrhniki, ki se je je udeležilo enaindvajset udeležencev. Za vodstvo po poti, ki smo jo začeli ob Cankarjevem spomeniku, so poskrbeli […]

Ekskurzija Po Jenkovi poti

Ekskurzija Po Jenkovi poti

Na toplo sončno soboto, 21. 10., smo se člani SDL podali na krajšo ekskurzijo Po Jenkovi poti. Najprej smo se ustavili ob Jenkovem spomeniku v Podreči, kjer je včasih stala njegova rojstna hiša. Tam nas je pričakal slavist in Kranjčan […]

Vodeni ogled razstave o Luthru

Vodeni ogled razstave o Luthru

Člani SDL smo si 15. maja v NUK-u ob strokovnem vodstvu ogledali razstavo Beseda Božja ostane na veke. Po njej nas je vodil njen avtor izr. prof. dr. Jonatan Vinkler. Zasnovana je ob 500. obletnici začetka Luthrove verske reforme in […]

Ogled razstave o Tolstoju

V četrtek, 16. marca 2017, je SDL pripravilo vodeni ogled razstave o Tolstoju v Cankarjevem domu. Rusist doc. dr. Blaž Podlesnik z oddelka za slavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani je skupini petnajstih udeležencev ob razstavi pojasnjeval ključne prelomnice življenja in […]

Vabilo na redni občni zbor Slavističnega društva Ljubljana

Spoštovane kolegice in kolegi – člani Slavističnega društva Ljubljana! Vabim vas na redni občni zbor Slavističnega društva Ljubljana, ki bo v ponedeljek, 13. februarja, ob 15.30 na Roški 2 (sedež Srednje ekonomske šole Ljubljana), kjer ima SŠOF dislocirane učilnice, in […]

H koreninam (knjižnega) jezika v Posavje

H koreninam (knjižnega) jezika v Posavje

V sklopu Toporišičevega leta, ki traja še do 11. oktobra 2016, se je 26 udeležencev ekskurzije Slavističnega društva Ljubljana 13. septembra napotilo v Posavje. Prva postaja je bil ogled Posavskega muzeja Brežice v tamkajšnjem gradu. Poleg znamenite Viteške dvorane in […]

Ogled razstave o literarni zgodovinarki prof. dr. Marji Boršnik

12. aprila 2016 si je nekaj članov SDL ogledalo razstavo »Prof. dr. Marja Boršnik, prva dama slovenske književnosti«, ki je bila v počastitev stodesete obletnice rojstva prof. dr. Marje Boršnik (1906−1982), dopisne članice Slovenske akademije znanosti in umetnosti, na ogled […]

Zapisnik občnega zbora 2016

Zapisnik občnega zbora 2016

Vabilo na redni občni zbor Slavističnega društva Ljubljana

Spoštovane kolegice in kolegi – člani Slavističnega društva Ljubljana! Vabim vas na redni občni zbor Slavističnega društva Ljubljana, ki bo v sredo, 24. februarja, ob 16.00 v učilnici U5 Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, Gosposka ulica 18, Ljubljana. […]

Razstava Poljub z jezikom v NUK

Razstava Poljub z jezikom v NUK

28. januarja si je štirinajst slavistov oz. drugih ljubiteljev slovenske kulture v NUK ogledalo razstavo Poljub z jezikom. Na njej so bili prvič na enem mestu razstavljeni slovenski slovarji in slovnice od protestantizma do današnjega časa. Poleg novejših del so […]