V četrtek, 14. 11. 2019, smo si pod vodstvom mag. Marijana Ruperta v NUK ogledali nekaj srednjeveških rokopisov ter starih tiskov od začetkov do danes.

Človek kar ne more verjeti, kakšne vse dragocenosti hranijo in s kakšno skrbnostjo in hvaležnostjo zbirajo gradiva. Ne le zbirajo, ampak tudi inventarizirajo, katalogizirajo ter bibliografsko obdelujejo knjižnični fond; ga tehnično opremijo, skrbijo za varovanje in ohranjanje, izposojo, posredujejo informacije o rokopisnem gradivu … in še bi lahko naštevala.

Člani Slavističnega društva Ljubljana smo zelo hvaležni, da smo si lahko ogledali te rokopise in izvedeli vse, kar nas je zanimalo.

Tina Holešek