Spoštovane kolegice in kolegi  –  člani Slavističnega društva Ljubljana!

Vabimo vas na redni občni zbor Slavističnega društva Ljubljana, ki bo v ponedeljek, 10. marca ob 16.00, na Srednji medijski in grafični šoli Ljubljana, Pokopališka ulica 33, Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja.
  2. Poročilo predsednika Upravnega odbora  SDLJ o delu društva v letu 2013.
  3. Obravnava finančnega poročila za leto 2013.
  4. Poročilo nadzornega odbora.
  5. Predstavitev in sprejem načrta dela društva za leto 2014.
  6. Razno.

Vljudno vabljeni!