Spoštovane kolegice in kolegi – člani Slavističnega društva Ljubljana!

Vabim vas na redni občni zbor Slavističnega društva Ljubljana, ki bo v ponedeljek, 9. januarja 2023, ob 16. uri na Pokopališki ulici 33 (Srednja medijska in grafična šola Ljubljana), in sicer v učilnici 108 (1. nadstropje). Parkirišče na šolskem dvorišču je zagotovljeno. (Prosim, da me pokličete na zgornjo telefonsko številko in vam bom odprla vrata na dvorišče, kjer boste lahko parkirali avtomobil.)

Dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja ter dveh overiteljev
  2. Poročilo predsednice Upravnega odbora SDL o delu društva v letu 2022
  3. Predstavitev in sprejem načrta dela društva za leto 2023
  4. Potrditev novega UO in NO
  5. Razno

Po statutu SDL je mandat Upravnega odbora in Nadzornega odbora dve leti, vendar je bil podaljšan že leta 2021 in 2022, ker ni bilo kandidatov za prevzem funkcije predsednika UO, SDL pa ne sme biti brez predsednika. Sedaj je kandidatka za predsednico UO znana, seveda pa na občnem zboru lahko kandidira še kakšen kandidat oz. kandidatka. Predloge mi lahko že pred občnim zborom pošljete na moj elektronski naslov ali jih sporočite na občnem zboru.


Upam, da se na občnem zboru vidimo.


Prosim, da me o svoji (ne)udeležbi obvestite na moj e-naslov, saj moramo biti sklepčni.

Tina Holešek,
predsednica SDL

V Ljubljani, 29. 11. 2022