Spoštovane kolegice in kolegi  –  člani Slavističnega društva Ljubljana!

Za nami je še eno leto in prvo leto vodenja  nove ekipe. Kot pa je pogosto pri vsakem začetku, je bilo tudi tu nekaj težav, za katere se opravičujemo. Vendar je  v teh časih še kako pomembno ostati v stiku s kolegi slovenisti, skrbeti za razvoj slovenščine na poklicni in strokovni ravni,  ali preprosto biti eden od članov Slavističnega društva Ljubljana in istočasno tudi član Zveze društev – Slavističnega društva  Slovenije.

V preteklem letu smo dobro sodelovali z Zvezo društev, sodelovali pri projektu Slovenščina ima dolg jezik, ki se bo zaključil v pomladanskih mesecih, nekateri pa smo se udeležili tudi Slavističnega kongresa v Kopru.

Zato vas vabim na <b>redni občni zbor</b> Slavističnega društva Ljubljana, ki bo <b>v četrtek, 21. februarja ob 16.00, na Srednji medijski in grafični šoli Ljubljana, Pokopališka ulica 33, Ljubljana.</b>

<b>Dnevni red:</b>
<ol>
<li>Izvolitev delovnega predsedstva in zapisnikarja.</li>
<li>Poročilo Upravnega odbora  SDLJ o delu društva v letu 2012.</li>
<li>Obravnava finančnega poročila za leto 2012.</li>
<li>Poročilo nadzornega odbora.</li>
<li>Predstavitev in sprejem načrta dela društva za leto 2013.</li>
<li>Imenovanje komisije za ocenjevanje na regijskem tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik.</li>
<li>Razno.</li>
</ol>
Vljudno vabljeni!